2020-02-21
Dagens namn: Hilding

ARBOGA BÅTKLUBB
Box 173
732 23 ARBOGA


E-post till Arboga Båtklubb

Startsida
 
 ÅRSPROGRAMMET 2020
 Arboga Båtklubb
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 VERKSTADEN - bokning
 BLI MEDLEM
 BLANKETTER
 STADGAR OCH REGLER
 AVGIFTER
 STYRELSEN
 VARVET
 BÅTLÄNKAR

 Fotoalbum
 Gästbok

 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 354815
Information om cookies

 
ANTECKNINGAR FRÅN MEDLEMSMÖTE 191203

Anteckningar från medlemsmötet tisdagen den 3 dec 2019

16 båtentusiaster samlade för kaffe och mingel.

Mötet startade med att ordförande Tomas Nordman hälsade alla välkomna och läste upp
dagordningen

Ekonomi: Lennart Johansson redogjorde för klubbens ekonomi, som kan betraktas som god.
Den som är intresserad av ställningen i kronor och ören bedes vänligen kontakta kassören direkt.

Stadgar och regler, Inget nytt

Kranprojektet: ett dike är grävt för att kunna lägga ner ny el samt vatten till kran och
bryggor.

Vi har haft onormalt hög vattenförbrukning under året vilket troligen kan härledas till ett
trasigt rör som löper genom fickan vid kranen, detta kommer att lösas med ny
ledningsdragning.

Miljö: Bernt Andersson redovisade hur miljöarbetet löper på, Genomgång av
båtbottenmätning.

Klubben har ansökt om LOVA-bidrag för sanering av bottenfärg, genomgång av underlag till
ansökan som är skickad till Länsstyrelsen.

Klubben har fått en offert från Barkmans i Eskilstuna på färg och tillbehör, klubben
återkommer med information om hur man kan ta del av de rabatterade priserna.

Klubben har tittat på den utrustning som KSS har köpt in (dammsugare och slipmaskin),
utrustningen fungerar bra och klubben kommer därför att ta in offert på detta (2 utrustningar).

Övrigt:
• Önskemål från en medlem om sjösättning i juni
• Valberedningen söker suppleanter till styrelsen, kontakta valberedningen om du är
intresserad av ett uppdrag.

Hälsningar
Ordf. Tomas Nordman
Sekr. Fredrik Luthman


,

 


   
Av: Henry Edin  
2019-12-09 20:45:19
Uppdaterad: Henry Edin  
2019-12-09 21:07:16

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!