2020-02-21
Dagens namn: Hilding

ARBOGA BÅTKLUBB
Box 173
732 23 ARBOGA


E-post till Arboga Båtklubb

Startsida
 
 ÅRSPROGRAMMET 2020
 Arboga Båtklubb
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 VERKSTADEN - bokning
 BLI MEDLEM
 BLANKETTER
 STADGAR OCH REGLER
 AVGIFTER
 STYRELSEN
 VARVET
 BÅTLÄNKAR

 Fotoalbum
 Gästbok

 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 354836
Information om cookies

 
STYRELSEMÖTE 19-11-05

Styrelsemöte 2019-11-05

Närvarande:
Per Forsberg Vice ordf.
Fredrik Luthman Sekreterare
Lennart Johansson Kassör
Anders Birgersson Varvsansvarig
Dag Löfgren Suppleant
Bernt Andersson Miljöombud
Henry Edin Webbansvarig
Frånvarande: Johan Engström, Bryggansvarig, Tomas Nordman Ordförande och
Göran Hagström, Suppleant

§ 1 Mötets öppnande
Kvällens möte öppnades och leddes av vice ordförande Per Forsberg.

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes av mötet.

§ 3 ABK ekonomi
Budgetarbete inför 2020, vad behöver vi investera?
Faktura för båtbottenmätning 38 400: -, vi kommer att erhålla en viss del av detta i bidrag.


§ 4 Sommaravgift
Alla medlemmar har betalat sina avgifter.

§ 5 Kranprojektet
Ny kabel och placering är utrett, ev. kommer arbetet med grävning och nedläggning av kabel att
ske i höst om väder och grävare tillåter.

§ 6 Medlemsförändringar
Inget nytt.

§ 7 Stadgar
Punkterna 1.1, 1.8 och 3.3 behöver justeras, sekreteraren skissar på ett förslag.

§ 8 Miljö
Redovisning av mätprotokoll från bottenfärgsmätning, 8 mätpunkter/båt.
Ca. hälften av båtarna klarade sig utan anmärkning eller låg under gränsvärdena.
Klubben rekommenderar att vi startar arbetet med de bottenfärger som innehåller tenn, som är
giftigast.
Miljöansvarige kontaktar miljökontoret, och ordförande och kassör kommer att söka bidrag för
sanering.

§ 9 Övriga frågor
• Valberedningen söker kandidater.
o Webmaster
o Fastighetsansvarig
o Revisor
• Lastmaskinen ska lämnas in på service, detta kommer att ske vart annat år.

§ 10 Nästa möte
Nästa möte som är ett medlemsmöte infaller den 3/12.
På medlemsmötet kommer resultatet av bottenfärgsmätningen att redovisas samt hur vi ska gå
tillväga med sanering.

§ 11 mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.
Ordförande Sekreterare
Per Forsberg Fredrik Luthman

 


   
Av: Henry Edin  
2019-11-10 12:39:18
Uppdaterad: Henry Edin  
2019-11-10 12:41:05

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!