2020-02-21
Dagens namn: Hilding

ARBOGA BÅTKLUBB
Box 173
732 23 ARBOGA


E-post till Arboga Båtklubb

Startsida
 
 ÅRSPROGRAMMET 2020
 Arboga Båtklubb
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 VERKSTADEN - bokning
 BLI MEDLEM
 BLANKETTER
 STADGAR OCH REGLER
 AVGIFTER
 STYRELSEN
 VARVET
 BÅTLÄNKAR

 Fotoalbum
 Gästbok

 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 354809
Information om cookies

 
VARVET

* Varvområdet består förutom av bockkranen som lyfter 12 ton även mastkran, rangerfordon och högtryckstvätt.

...mer information om kranen. Fickan är 4,75 m bred, 11 m lång och har ett vattendjup av 2,5 m vid normalvatten (2 m vid lågvatten).

Båtramp saknas. ABK hänvisar till kommunens ramp som finns uppström på södra sidan av ån (Storgatan 2).

* ABK sjö- och torrsätter endast egna flytetyg beroende dels ansvarsfrågan dels ur försäkringssynpunkt.

* Kranen besiktigas regelbundet.

* Chef för varvet är klubbens varvsanvarige som är vald på årsmötet. Varvsansvarig utser i sin tur en rangergrupp utifrån kompetens och antal mannar som behövs.

* Varvansvarig har även uppdraget att fördela båtplatser till nya vinterliggare på området.

* Sjö- och torrsättning. som alltid är preliminära p.g.a. väder och resurser, sker företrädesvis lördagar och meddelas via hemsidan. Informationen finns även att läsa på klubbstugans anslagstavla. .

* Två serviceplatser finns vid kranen med el och vatten för bunkring samt för enklare service.
Dessa platser får inte blockeras.

* Vid sjö- och torrsättning skall alltid giltigt försäkringsbrev uppvisas. Vid ett ev. lyfthaveri gäller alltid båtens försäkring i första hand.
Båtägaren deltar alltid.

* Det är förbjudet att ligga vid bryggan under vintern p.g.a. haveririsken.


 Highslide JS
Highslide JS   
Av: Jörgen Ä  
2012-02-03 13:27:18
Uppdaterad: Lars Gustavsson  
2017-09-06 19:32:17

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!