2019-10-18
Dagens namn: Lukas

ARBOGA BÅTKLUBB
Box 173
732 23 ARBOGA


E-post till Arboga Båtklubb

Startsida
 
 ÅRSPROGRAMMET 2019
 Arboga Båtklubb
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 VERKSTADEN - bokning
 BLI MEDLEM
 BLANKETTER
 STADGAR OCH REGLER
 AVGIFTER
 STYRELSEN
 VARVET
 BÅTLÄNKAR

 Fotoalbum
 Gästbok

 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 339395
Information om cookies

 
Arboga Båtklubb

1926 beslöt båtägarna i Arboga vid en utfärd till Gravudden att bilda en båtklubb för att ta tillvara båtägarnas intressen. Man enades om namnet Arboga Motorbåtsklubb, ett namn som sedermera ändrades till Arboga Båtklubb eftersom även segelbåtar ingick i Arbogaflottan.

Arboga Båtklubb är en aktiv klubb med aktiva medlemmar.

Tekniken går framåt med stormsteg och ständigt presenteras ny utrustning för båtfolket. Men grunden till gott sjömansskap är att finna bland dem som lärt sig kombinera gammal teknik med ny.

Arboga Båtklubb ger medlemmarna genom sin klubbverksamhet kunskap och råd om hur man skall få ut det mesta och bästa av den fantastiska företeelse som kallas "båtliv"


HISTORIK
1926 beslöt båtägarna i Arboga vid en utfärd till Gravudden att bilda en båtklubb för att ta tillvara båtägarnas intressen. Man enades om namnet Arboga Motorbåtsklubb, ett namn som sedermera ändrades till Arboga Båtklubb eftersom även segelbåtar ingick i Arbogaflottan.

Vid starten hade klubben många problem att brottas med, bl.a. Det begränsade utrymme man fick disponera i hamnen. Vid denna tid var Arboga en livlig hamnstad med ständig trafik av fartyg, som lastades med bl.a. malm, margarin, glasvaror, spannmål samt inte minst öl. Passagerarbåtarna, som trafikerade Stockholm, tog också en stor plats i anspråk.

Anrika Fjellmans Konditori på Nygatan fick man disponera som klubblokal, eftersom konditor Fjellman själv under många år var en av styrelsens medlemmar.

1958 flyttades båtuppläggningsplatsen från området där Nejmans Exportaffär har sin verksamhet till Stenlöpet.

1977 bildades Arboga Varv ek. för. Och nuvarande varvsområde strax öster om Östra bron inköptes av kommunen. 1979 togs varvet i bruk.

1992 blev ”Eriks brygga” vid Norra Ågatan färdig, ett bygge som medlemmarna själv åstadkommit.

1994 fick vi äntligen, efter många års letande, en alldeles egen klubbholme. Vårt älskade Buska, som under sommaren 1994 – helt självklart – blev samlingsplats för klubbens medlemmar och gäster.

DAGSLÄGET
Idag har Arboga Båtklubb en båtmarina av yppersta klass.Här finns en travers som lyfter upp till 10 ton, transportvagn och dragfordon, uppställningsplatser med vatten och el samt inte minst ett klubbhus, som flitigt används till klubbens olika aktiviteter

Arboga Båtklubbs medlemsantal ökade under 1994 till 150 st. Regionalt är klubben ansluten till Mälardalens Båtförbund, som i sin tur är medlem i Svenska Båtunionen, (SBU). Regelbundna träffar ihop med Mälarens övriga båtklubbar gör att man tillsammans kan värna för en god miljö och ett rikt och givande båtliv i Mälaren.

Den andra tisdagen varje månad, förutom juni, juli och augusti, håller klubben styrelsemöte dit även klubbens övriga medlemmar är hjärtligt välkomna.

En gång varje månad, förutom ovannämnda månader, har ABK:s kvinnliga medlemmar sina träffar. Här planeras utfärder, studiebesök, lotteriverksamhet samt inte minst det som egentligen är det viktigaste, att man träffas och trivs ihop.

Klubbstugan används också till kursverksamheten inom klubben. I god tid före kursstart får medlemmarna information om planerade kurser och aktiviteter.

ERIKS BRYGGA
1991 fick ABK tillstånd av kommunen att anlägga en 80 meter lång brygga med 25 båtplatser vid Norra Ågatan. Erik Norberg, en eldsjäl och båtälskare som under många år varit ordförande i klubben, var den som såg till att en länge närd dröm blev verklighet.

1992 var bryggan klar. Ett 15-tal medlemmar hade under hösten och vintern ägnat helgerna åt bryggbyggeri, i en helt otrolig insats.

På bryggans anslagstavla sätts meddelanden om tävlingar och andra aktiviteter. 


Highslide JSHighslide JS   
Av: Eie Gillheim  
2012-01-07 23:50:50
Uppdaterad: Lars Gustavsson  
2016-04-09 12:10:51

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!