2019-10-18
Dagens namn: Lukas

ARBOGA BÅTKLUBB
Box 173
732 23 ARBOGA


E-post till Arboga Båtklubb

Startsida
 
 ÅRSPROGRAMMET 2019
 Arboga Båtklubb
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 VERKSTADEN - bokning
 BLI MEDLEM
 BLANKETTER
 STADGAR OCH REGLER
 AVGIFTER
 STYRELSEN
 VARVET
 BÅTLÄNKAR

 Fotoalbum
 Gästbok

 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 339388
Information om cookies

Vädret Arboga

SLÅTTERBALKEN


Klubbens slåtterbalk har försvunnit. Om någon har ett tips om var den kan befinna sig vänligen meddela någon i styrelsen.

HÖSTENS ARBETSDAG DEN 26:E OKT

Under kommande arbetsdag kommer en stor del av arbetet att bestå av sly/gräsröjning. Klubbens egna röjsågar kanske inte räcker till så om någon förfogar över en röjsåg och kan ta med den skulle det vara bra. En med klinga är nog lämpligast. I så fall slå en signal till Dag på tel 070-2273404 eller Bernt på 070-2609391. Om vi inte får ihop någon mer såg kommer klubben att hyra en eller två.


AVMASTNINGAR
Kommande torrsättningsdag den 5/10 ser det ut att bli ganska många båtar. För att spara tid har upptagningsgänget en önskan att dom som kan mastar av före upptagningsdagen.
MVH Båtupptagarna

GLYKOLANVÄNDNING
I samband med torrsättningen är det ju aktuellt med frostskyddande av motor och backslag. Som alla vet så får vi inte förorena vare sig mark eller vatten med glykolspill.

Ett sätt att helt undvika problemet är att använda produkten Vake Organisk Antifrostvätska som är giftfri och finns att köpa hos båttillbehörsbutikerna, ex Seasea.

OBS denna produkt kan inte användas som normal kylvätska inne i motorn, den tål inte den höga temperaturen som motorn har.


NY HJÄRTSTARTARE
Inför den kommande upptagningsperioden när många människor kommer att vistas på varvsområdet vill vi informera om att en hjärtstartare finns uppsatt i "fikarummet" i klubbstugan.

ETT STORT TACK TILL SPARBANKEN MÄLARDALEN SOM SPONSRAT APPARATEN.


I OKTOBER TAR VI UPP BÅTARNA! OBS! Nytt datum!!!
Datumen för upptagning av våra båtar är nu fastställda.
OBS Sista upptagningsdagen är ändrad till 19 oktober.


Det är hög tid att se över att vagn och täckställning är i gott skick.
Som alltid finns upptagningslistorna i klubbstugan i god tid före.
Glöm inte att ta med giltigt försäkringsbesked.

Upptagningen börjar alla dagarna klockan 8.

- Lördagen den 5 oktober
- Lördagen den 12 oktober
- Onsdagen den 16 oktober
- Lördagen den 19 oktober


OM BOTTENFÄRG
Hej alla ABK

Som ni alla vet måste vi nu börja följa alla miljölagar och -regler.

När det gäller bottenfärger gäller följande:

Ingen färgborttagning innan vi utrett hur det skall gå till.

Ingen ny bottenmålning under 2019.

Övrig info:

Vi har sökt LOVA bidrag för färgmätning på våra båtar. Svar hoppas vi kommer under februari och därefter kan vi boka mätningen som måste ske innan vi sjösätter. Därefter kan arbeta vidare med hur vi skall gå vidare med arbetet på våra båtbottnar. Gå gärna in på Torshälla Segelsällskaps hemsida http://www.torshallasegelsallskap.se/ (flik miljöarbete) och läs om den mätning som de gjort.

Under slutet mars planerar vi ett större medlemsmöte i Kungsör för medlemmarna i ABK, KMBK och KSS om båtbottenfärger. Peter Karlsson från SBU kommer och håller föredrag. Kallelse kommer under början på mars.

Vi har nu antagit nya miljöregler och det innebär att ni måste ta bort eller "valla in" dunkar, burkar, fat, batterier mm.

Miljögruppen ABK

MILJÖARBETE
Status på klubbens miljöarbete

Som alla vet så måste vi följa Sveriges miljölagar. Vi inte får förorena mark eller vatten! Det innebär att i Mälaren är det förbjudet att använda biocidfärg (giftfärg) som skydd mot beväxning på båtbottnen.

2 maj 2018 kom miljö- och hälsoskyddsinspektör Jonas Liljesvan till ABK och gjorde en miljöinspektion. Han upptäckte att vi har brister. Bristerna kunde delas in ”regler och rutiner” samt bottenfärg.
Jonas Liljesvan, som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Arboga och Kungsör, gjorde miljöinspektion hos ABK, KMBK och KSS. Alla tre klubbarna hade samma brister! I juni 2018 skapade vi en arbetsgrupp med deltagare från alla 3 klubbarna.

För att åtgärda ”regler och rutiner” skapade vi tre miljöregler: avfallshantering, kemikalier samt underhåll av båtar. Regelförslag som kommande årsmöte skall ta ställning till. De antagna reglerna kommer att finnas på vår hemsida tillsammans med våra uppdaterade stadgar och brygg och varvsregler.
Det som står i dessa regler är inte svårt att följa.

Största bristerna har vi i vår hanteringen av kemikalier. För att förhindra risk för att förorena marken skall alla kärl ha en ”invallning”. Burkar, dunkar måste stå i plastbackar eller något annat som fångar upp läckage.

Båtar i Mälaren inte får vara målade med biocidfärg och måste saneras. Hur detta skall gå till är just nu okänt. Många äldre båtar kan ha extremt giftiga färger (TBT) - farliga både för den som sanerar och omgivningen.
Vårt mål är att alla båtar som ligger vid klubbens bryggor eller som bottentvättas på vårt område skall vara sanerade inom några år.

Första delmålet är att under våren få fram vilka båtar som är aktuella för saneras men också bjuda in till en informationskväll.

Eftersom i stort sett alla berörda båtar ligger på klubbens område så är det enkelt att göra en mätning på båtarna med en så kallad XRF-mätning. Offererat pris för en mätning är ca 450 kr/båt. Klubben har skickat in en Lova ansökan om bidrag till denna kostnad.

Jonas Liljesvan har meddelat att han kommer att göra förnyade inspektioner under 2019 och 2020.

RABATT HOS SAMUELSSONS FÄRG!
Sponsringsavtal har träffats med ”Samuelssons Färg & Designhus”. Rabatter
gäller för Internationals båtfärger, extrapriser och dito på lim, verktyg och
förtunningar. Rabattlista finns anslaget i klubbstugan.

Namn måste anges för att
erhålla rabatt. Samuelssons färg har fått medlemslista.

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!